Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Programmet är för dig som är utbildad sjuksköterska med yrkeserfarenhet och som vill arbeta med omvårdnad i en högteknologisk miljö. Du kommer att möta, vårda och hjälpa patienter i alla åldrar med svikt i organsystem orsakat av sjukdom eller skada, samt möta deras närstående.

Utbildningen

Du får kunskap i bedömning av patientens fysiska, psykiska och existentiella behov på ett patientsäkert sätt. Detta sker både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. I utbildningen ingår 15 veckor verksamhetsförlagda studier (VFU). I yrkesfunktionen ingår även kompetens inom katastrofmedicin och traumavård. Du kan arbeta inom intensiv- och postoperativ vård, på smärtkliniker, avancerad hemsjukvård och inom ambulanssjukvård. Som specialistsjuksköterska är du efterfrågad på arbetsmarknaden.