Magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp

Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi och som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare. Du väljer mellan inriktningarna management/organisation eller redovisning. Genomgående har programmet en tydlig koppling till näringsliv och offentlig sektor vilket ökar dina chanser att få jobb efter studierna.

Utbildningen

Programmet är utvecklat i samarbete med lokala arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i Mälardalen. Du väljer inriktning när du söker till programmet. Under hela året läser du två parallella kurser på halvfart. Kurserna är antingen programgemensamma eller inriktningskurser. Programmet är konstruerat så att kurserna hjälper dig att utveckla och fördjupa dina kunskaper och färdigheter successivt inom den valda inriktningen. Alla kurser bygger på studenternas aktiva deltagande och att du tar ansvar för ditt eget lärande. Därför består undervisningen till stor del av seminarier, projektarbeten och andra studentdrivna aktiviteter.  
 
Kurserna på programmet ges på halvfart vilket möjliggör för dig som vill arbeta samtidigt att läsa programmet under en längre tidsperiod än ett år. Inom managementinriktningen har kurserna med specifika inriktningar ett upplägg som underlättar för dig som arbetar parallellt.  
 
Det här programmet vänder sig även till dig som hunnit arbeta några år och som vill vidareutbilda dig inom management. Kurserna ges fristående så att du kan välja de kurser som passar dig eller läsa allihop för att ut ta en examen.

Framtid och jobb

Arbetsmarknaden för ekonomer är stor och bred, vilket gör att du har många olika karriärvägar att välja mellan. Genom ditt val av inriktning och dina kontakter med näringsliv och offentlig sektor under utbildningen, skaffar du dig konkurrensfördelar när det är dags att söka jobb.