Masterprogram i didaktik, 120 hp

Master- och magisterprogrammet i didaktik vänder sig till dig som arbetar inom förskola eller skola och som är intresserad av lärandets, undervisningens och utbildningens villkor. Efter utbildningen är du master- eller magisterutbildad utvecklingspedagog och kan bland annat arbeta med att utveckla arbetet i förskola och skola eller driva skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund. 

Utbildningen

Under utbildningen kommer du att utvecklas inom bland annat profession, arbetssätt, ämnesfrågor och kunskapssyn. Du får också fördjupade kunskaper om hur du, bland annat, kan utveckla din egen yrkesroll och lär dig att initiera och driva skolutvecklingsprojekt. Samtliga kurser inom programmet ges inom huvudområdet didaktik. 

Kursernas kombineras av föreläsningar och seminarier tillsammans med egna studier och fältarbeten. Praktik och teori vävs ihop till en helhet genom att knyta samman teoretiska moment med egen praktik i olika typer av praktiska uppgifter kopplade till din yrkesroll. 
 
Du studerar på kvartsfart med obligatoriska träffar varje termin. För dig som vill finns det även möjlighet att studera på halvfart. Om du redan har en utbildning på avancerad nivå, exempelvis som speciallärare eller specialpedagog finns möjlighet att läsa in masterprogrammet på kortare tid.  Kontakta gärna studievägledare för mer information. 

Inriktningar 
Du kan välja att ta ut en magisterexamen eller en masterexamen. Utbildningen på masternivå omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav de första 60 högskolepoängen innefattar studier på magisternivå. 

Framtid och jobb

Det finns ett stort behov av lärare med utbildning på avancerad nivå, såväl inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Efter utbildningen är du masterutbildad utvecklingspedagog och därmed behörig och väl rustad att påbörja en forskarutbildning i didaktik. Efter de fem första delkurserna kan du också välja att ta ut en magisterexamen. Som master- eller magisterutbildad utvecklingspedagog kan du arbeta med att utveckla skolans arbetssätt, lärargärning, ämnesinnehåll och kunskapssyn och att driva skolutvecklingsprojekt.