Masterprogram i programvaruteknik, 120 hp

Programvaruteknik handlar om att utforma och utveckla högkvalitativa programvarusystem och utgör ett allt viktigare område inom datavetenskap. Inom masterprogrammet i programvaruteknik får du fördjupad och avancerad teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom utveckling av programvaruintensiva system.

Utbildningen

Vid det här programmet lär du dig att utforma, verifiera och implementera programvaruintensiva system globalt. Du får kunskap om principer som gäller för att analysera, utforma och implementera stora och komplexa programvarusystem, med en särskild tyngdpunkt på förutsägbarhet och prestation. Programmet innehåller även undervisning om de moderna trender som kommer att dominera inom programvaruutveckling i framtiden såsom komponent- och modellbaserad utveckling, serviceinriktad programmering, interoperabilitet och global systemutveckling.

Programmet baseras på fyra inriktningar: industri, forskning, allmän och internationell. På industriinriktningen möter du många gästföreläsare och du gör ditt examensarbete mot någon av våra industripartner. Forskningsinriktningen ger en större inblick i aktuell forskning inom programvaruteknik. Den internationella inriktningen innebär att du har möjlighet att studera utomland vid ett av våra partneruniversitet i Europa under det andra året och därmed ta en dubbel examen (www.gseem.eu).

Studenter från programmet har under flera års tid vunnit olika tävlingar inom programvaruteknik. Vid ICSE, som är den högst rankade konferensen om programvaruteknik i världen, kom fyra av de tio finallagen 2009, däribland vinnarlaget, från Mälardalens högskola. 2011 kom två lag från Mälardalens högskola till final på Hawaii, varav ett på andra plats. Och 2013 vann studenter från Mälardalens högskola återigen tävlingen och visade att vi är världsledande inom utbildning i programvaruteknik.

Forskning

Ansvaret för masterprogrammet ligger hos avdelningen för programvaruteknik vid Mälardalens högskola. Avdelningen har flera internationellt uppmärksammade forskare med mycket goda meriter och aktivt engagemang i världsledande konferenser. Forskningen vid avdelningen fokuserar framför allt på komponent- och modellbaserad utveckling, mjukvaruprocesser och utveckling av tillförlitliga system.

All forskning utförs i projekt med specifika mål med avseende på publikationer, samarbeten och prototypverktyg. Vi överför våra forskningsresultat till våra utbildningar i så hög grad som det är möjligt, och kurserna på avancerad nivå innehåller den senaste forskningen inom programvaruteknik.

Framtid och jobb

Masterprogrammet i programvaruteknik ger dig fördjupade kunskaper om utvecklingen av högkvalitativa program, vilket är nödvändigt för programmerare, projektledare och tekniska specialister, speciellt i ett globalt utvecklingssammanhang. Det omfattande forskningsinnehållet ger dig även ett försprång för en akademisk forskarkarriär. Efter dina studier kommer du att kunna arbeta nationellt eller internationellt som till exempel programvaruarkitekt, utvecklare eller projektledare inom industrin eller som akademisk forskare.