Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp

Programvaruteknik handlar om att utforma och utveckla högkvalitativa programvarusystem och utgör ett allt viktigare område inom datavetenskap. Inom magisterprogrammet i programvaruteknik får du teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom utveckling av programvaruintensiva system.

Utbildningen

Som student på magisterprogrammet i programvaruteknik får du kunskap om principer som gäller för att analysera, utforma och implementera stora och komplexa programvarusystem. Efter utbildningen har du förståelse för metoder och tekniker inom programvaruhantering och kan tillämpa dessa. I den industriella inriktningen inom programmet ingår bland annat gästföreläsningar och examensarbeten i samarbete med industripartners såsom ABB, Ericsson och Volvo.

Forskning

Ansvaret för programmet ligger hos avdelningen för programvaruteknik vid Mälardalens högskola. Avdelningen har flera internationellt uppmärksammade forskare med mycket goda meriter och aktivt engagemang i världsledande konferenser. Forskningen vid avdelningen fokuserar framför allt på komponent- och modellbaserad utveckling, mjukvaruprocesser och utveckling av tillförlitliga system.

All forskning utförs i projekt med specifika mål med avseende på publikationer, samarbeten och prototypverktyg. Vi överför våra forskningsresultat till våra utbildningar i så hög grad som det är möjligt, och kurserna på avancerad nivå innehåller den senaste forskningen inom programvaruteknik.

Framtid och jobb

Magisterprogrammet i programvaruteknik ger dig konkret kunskap som krävs för att utveckla högkvalitativa programvarusystem, vilket är ovärderligt för framtida programmerare, projektledare och tekniska specialister. Efterfrågan på högt utbildade experter i programvaruteknik ökar konstant, vilket kommer att göra dig mycket eftertraktad både nationellt och internationellt och såväl inom industrin som i akademisk forskning.