Samorn fick jobb direkt efter examen

Samorn Khaowong är ursprungligen från Thailand men flyttade till Sverige efter att ha tagit sin högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi i Tyskland. Hans intresse för teknik och matematik var fortfarande stort och Samorn valde därför att söka till masterprogrammet i teknisk matematik på MDH.

 

– Jag ville fördjupa mina kunskaper inom teknik och matematik. Min dröm har länge varit att jobba inom tekniska branscher där man tillämpar matematiska kunskaper så masterutbildningen på MDH passade perfekt, säger Samorn.

Stor valfrihet

Programmets kursutbud är flexibelt och ger studenterna möjlighet att fördjupa sig inom områden som de tycker är intressanta, bland annat genom två projektkurser, där studenterna själva väljer ämnesområde.     

– Det är något av det bästa med programmet i teknisk matematik, att man kan välja kurser som man tycker om. Till exempel var programmering ett ämne som fångade mitt intresse och tack vara valfriheten i programmet fick jag möjlighet att välja en kurs för nybörjare och lära mig något nytt, säger Samorn.

Jobb direkt efter examen

Masterprogrammet i teknisk matematik fördjupar dina kunskaper inom matematik och dess tillämpningar, ett kunnande som är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden både inom industri, offentlig sektor och samhället i stort.
– Efter min examen fick jag jobb som produktionsplanerare på Laxå Bruk AB. Där är mina huvuduppgifter att ta hand om produktionen och planera för råmaterial och personal så att kunderna få rätt produkter i rätt tid. Men tack vare att Laxå Bruk AB är ett ganska litet företag får jag även chansen att prova på uppgifter inom andra arbetsområden som sälj och logistik, säger Samorn.

Ett program för matematikentusiaster

– Jag tycker att utbildningen passar dem som gillar matematik, och man behöver inte vara rädd att det ska vara för svårt. Om man inte har läst kurserna i tidigare och tycker att det är invecklat, har man oftast möjlighet att börja på grundnivå först. Det ger alla studenter förutsättningar för att klara utbildningen, säger Samorn.