Kurser inom programmet

Här finns länkar till sidor med mer information om de kurser som ingår i programmet.

Länk till alla kurser på MDH

Allmän information om när kurser ges finns i programschemat.

Årskurs 1

Obligatoriska kurser

Matematik / Tillämpad matematik    
Tillämpad matematik, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Matematiken bakom internet, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Wavelets, 7,5 hp kursplan kurshemsida

Valbara kurser

   
Matematik / Tillämpad matematik    
Grafteori, nätverk och tillämpningar, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Stokastiska processer, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Abstrakt algebra, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Biomatematik och bioinformatik, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Operationsanalys, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Diskret matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Tidsserieanalys, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Examensarbete i matematik (magister), 15 hp kursplan kurshemsida
Datavetenskap:    
Programmering, 7,5 hp kursplan  
Lärande system, 7,5 hp kursplan  
Energiteknik:    
Introduktion till hållbara energisystem, 7,5 hp kursplan  
Processmodellering, 7,5 hp kursplan  
Processoptimering, 7,5 hp kursplan  

Årskurs 2

Obligatoriska kurser

   
Matematik / Tillämpad matematik    
Tillämpade algebraiska strukturer, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Kvantberäkningar och information, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Optimering, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Examensarbete i matematik, 30 hp kursplan kurshemsida

Valbara kurser

   
Matematik / Tillämpad matematik    
Projektarbete i matematik, 7,5 hp kursplan kurshemsida
Datavetenskap:    

Formella språk, automater och beräkningsteori, 7,5 hp

kursplan