Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp

Idag sker utvecklingen av både datorer och nätverk snabbt och allt fler saker runt omkring oss kopplas upp mot internet. Det finns ett växande behov av välutbildade ingenjörer som klarar av att leda den utvecklingen. På det treåriga högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik lär du dig att bygga framtidens säkra nät och stabila kommunikationslösningar.

Utbildningen

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik är ett treårigt program där du får lära dig att både praktiskt och teoretiskt hantera allt ifrån små till stora globala datornätverk. Du ökar dina kunskaper inom datakommunikation i nätverk, trådlösa nät, nätverk i inbyggda system, avancerad routing och switching, säkerhet och optimering av komplexa nät, nätverksoperativsystem i datornätverk som till exempel Linux, projektledning, nätverksinriktad script- och C-programmering.

Programmet ger också djupa kunskaper för att ta internationella certifikat från företag som till exempel Cisco Systems. Du kan göra egna val och kombinera kärnkurserna med kurser inom andra ämnen för att skapa en unik utbildning riktad mot dagens och morgondagens krav på arbetsmarknaden. Under utbildningen kommer du att arbeta i olika projekt och om du har en idé finns det möjlighet att få ett projekt med en uppdragsgivare inom näringslivet. Våra kurser uppdateras löpande så att vi hela tiden kan ge dig en utbildning i utvecklingens framkant.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen får du tillgång till våra fullt utrustade labbsalar med routrar, switchar och brandväggar samt ett distanslabb (NetLab) där du kan jobba på riktig utrustning som regelbundet uppdateras. I våra kurser på grundläggande nivå använder vi dessutom simulatorer (Packet Tracer), vilket innebär att du har stor frihet att välja var du vill labba. I alla profilkurser (nätverkskurser) ingår olika projekt/praktiska prov så att vi kan examinera dig och därmed garantera din förmåga att konfigurera, designa, bygga och underhålla komplexa datornät.

Du kommer att få möjlighet att vara med och driftsätta och utveckla vår egen ISP (Internet Service Provider). Den ger möjlighet till att tillämpa dina kunskaper i en verklig miljö men även att göra nätverkslaborationer i realtid med våra utbildningspartners (nationellt som internationellt). Många av våra studenter väljer att göra sina projekt och examensarbeten i samarbete med ett företag i branschen.

Framtid och jobb

Alltmer av vårt dagliga liv kopplas till IP-baserade nätverk: Vi ser på TV, ringer och deltar i olika sociala medier på Internet. Datornätverken utgör ryggraden för vårt kommunikativa samhälle och det väntas bli en stor brist på kunnig arbetskraft inom detta ständigt expanderande yrkesområde.

Du kan arbeta som egenföretagare eller anställd konsult, med lokala och globala nätverk, data och nätverkssäkerhet, nätverksdesign, driftsättning eller underhåll av nätverk och även viss programutveckling för nätverk och datakommunikation. Efter din examen kan du även fortsätta på vår masterutbildning och därefter vidare till forskarutbildning.