Socionomprogrammet, 210 hp

Utbildningen passar dig som är intresserad av relationer, samspelet mellan människa och samhälle och att möta och hjälpa människor i utsatta och problematiska livssituationer. Du lär dig att utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Utbildningen

Huvudämnet är socialt arbete, där teoretiska studier varvas med praktiska och yrkesförberedande moment. Genom fördjupning i olika teoretiska perspektiv, som intersektionellt perspektiv, etik, barn- och brukarperspektiv, metod i socialt arbete samt i vetenskaplig metod och aktuell forskning, utvecklar du ett professionellt förhållningssätt. Du lär dig att förstå processer och arbeta inom det sociala verksamhetsområdet. Verksamhetsförlagda studier (VFU) och handledning ger dig möjlighet till praktiska färdigheter och integrering av teori och praktik. Diskussion och reflektion är återkommande kursmoment, som ger dig stöd till utveckling på både personlig och professionell nivå. De verksamhetsförlagda studierna genomförs i samverkan med sociala verksamheter i regionen och kan vara förlagda till annan ort.

Efter examen har du utvecklat ett professionellt förhållningssätt och kan medverka i utvecklingen av socionomyrket och utföra ett kunskapsbaserat socialt arbete. 

Framtid och jobb

Som socionom kan du arbeta med socialt och kurativt arbete inom socialtjänsten med barns och familjers situation, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk och drogproblem. Socionomer återfinns även inom hälso- och sjukvård, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, frivilligorganisationer, behandlingshem och verksamheter för äldre och funktionshindrade, ofta i arbetsledande ställning. Vidare är socionomer efterfrågade inom den privata sektorn och eget företagande utgör ett växande område för socionomer. Efter utbildningen har du möjlighet att läsa masterprogrammet i hälsa och välfärd med inriktning socialt arbete.