Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Kandidatprogrammet i Språk och Humaniora, inriktning kommunikation, passar dig som vill arbeta med språk, kommunikation och information i nationell eller internationell miljö. Att läsa språk öppnar dörrar, både i Sverige och runt om i världen. 

Utbildningen

Utbildningen fokuserar på språk och kommunikation. Du lär dig att skriva olika typer av texter, för olika mottagare men också presentationsteknik och argumentation. Du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, ofta i samarbete med representanter från arbetslivet, vilket ger dig en fördel i ditt kommande yrkesliv. Utbildningen ger dig också en god grund att bygga vidare på inom olika språkrelaterade utbildningar som till exempel översättare och tolk. Du väljer svenska, engelska eller tyska som huvudområde för din examen och år två kan du välja engelska, litteraturvetenskap, tyska eller svenska som andraspråk som profilämne. Programmet ger dig möjlighet att själv välja en stor del av kurserna vilket gör att du kan anpassa utbildningen efter dina önskemål samtidigt som du får en bred kompetens.

Om du vill, kan du studera utomlands i Köln eller göra praktik i ett engelskspråkigt land. Utlandsstudier kommer både att berika dig som person och fördjupa dina språkkunskaper. Vill du veta mer om utlandsstudier?

Praktiska inslag och arbetslivskontakter

Programmet har tagits fram i samarbete med representanter från arbetslivet. Utbildningens styrka är just att kombinera arbetslivsanpassade, praktiska färdigheter med teoretisk kunskap. Kontakter med företag knyts genom bland annat gästföreläsningar, fältuppgifter och ditt examensarbete, som du kan göra i samarbete med ett företag.  

Framtid och jobb

Här får du de verktyg du behöver för att kunna kommunicera och navigera i en global framtid där informationsutbytet sker allt snabbare. Kunskaper i språk och kommunikation är eftertraktade och programmet kan leda till en framtid som kommunikatör, informatör, språkkonsult, språkgranskare eller språkspecialist. Ditt framtida jobb kan finnas på företag, förlag, inom journalistik eller inom organisationer och myndigheter, i Sverige eller utomlands.