Lärplattform

På MDH finns en lärplattform som innehåller en rad administrativa verktyg som stödjer studenten och läraren under kursens gång. Vilka verktyg som används i en kurs bestäms av kursansvarig. Lärplattformen heter Blackboard.

Logga in på Blackboard

  • Logga in direkt i Blackboard genom att skriva webbadressen i webbläsaren: https://blackboard.mdh.se/
  • Du kommer till inloggningssidan och skriver in ditt användarnamn (te.x ckn11005) och lösenord (= studentkonto) som du använder på MDH.
  • Spara som favorit (se överst i webbläsaren) på din egen dator, så behöver du inte skriva in adressen varje gång.

Tänk på att du måste vara registrerad på en kurs som har en kursplats i Blackboard samt att kursen startat.

 

Standardmoduler i Blackboard

  • Information om Blackboard: Kan innehålla viktiga systemmeddelanden.
  • Att göra: Här visas bl.a datum för inlämningsuppgifter.
  • Kurssökning: Här finns möjlighet att söka på kurser du inte är registrerad på, har läraren gjort kursen publik kan du se visst material.
  • Mina kurser: Här visas de kurser du är registrerad på.
  • Mina anslag: Anslag kan publiceras på kurser, t.ex. byte av lokal, sjuk lärare osv, här visas även anslag från systemansvarig.
  • Mina meddelanden: Här personliga meddelanden till dig som skickas via den Blackboard-interna fuynktionen "Meddelanden".
  • Nyheter: Här visas nyheter från de kurser du är registrerad på, t.ex. när nytt material lagts ut osv.

 

Standardmoduler i Blackboard

 

Kurswebbplatsen

Kurswebbplaten är den sida som visas när du klicka på en kurs, utseendet kan variera från kurs till kurs lite beroende vad läraren för just den kursen valt att visa.
 

Kursmenyn

Kursmenyn visas till vänster inne i en kurs
Menyn innehåller länkar till det material och verktyg som är tillgängliga inom kursen, läraren anpassar utseendet på kursmenyn.

Information*

Här hittar du vanligen kursen styrande dokument, t.ex. studiehandledningen.

Innehåll*

Här samlar läraren det kursmaterial som läggs ut löpande under kursen.

*Läraren kan ha valt andra namn eller annan stuktur på menyn.
 

Verktyg

Det finns ett antal olika verktyg i Blackboard. Vilka verktyg som används i en kurs varierar, det är kursens lärare som avgör vilka verktyg som ska användas. Detta avsnitt behandlar de vanligaste verktygen och hur de används:


Diskussioner

De inlägg du gör i ett diskussionsforum kan antingen läsas av alla i kursen eller om forumet är tilldelat en grupp, är det bara gruppens medlemmar som kan läsa inläggen. Som standard listas de forum som är tillgängliga för alla i kursen i kursmenyn till vänster, under rubriken Diskussioner.
 

Meddelanden/E-post

Via meddelande/e-post funktionen kan du skicka meddelande till en eller flera kurskamrater/ lärare i kursplatsen.
OBS! funktionen Meddelande behöver du logga in i Blackboard för att läsa, funktionen E-post går till din studentmejl.


Grupper

Studiegrupper i kursen, antingen ärdet sjävinskrivning i grupperna eller så delar läraren in studenter i grupper. Studenter kommer bara in i de grupper där student är medlem i.