För dig som tidigare har läst HLI150 eller HLI160

Om du tidigare har läst och klarat av kursen Litteraturvetenskap – historiska perspektiv (HLI150) så är du behörig att söka till Litteraturvetenskap 2 (LIA022). Har du läst och klarat av kursen Litteraturvetenskap – teoretiska perspektiv (HLI160) så motsvarar den Litteraturvetenskap 2 (LIA022) och du kan läsa Litteraturvetenskap 1 (LIA010) för att få behörighet att söka till Litteraturvetenskap, fördjupning 1 (HLI300).