Ämneslärarprogrammet

Kurserna i svenska inom ämneslärarprogrammet riktar sig till blivande lärare i år 7–9 samt gymnasieskolan. Kurserna, som har ett didaktiskt perspektiv, ger kunskaper om såväl svenska språket som litteraturen.

Utbildningen i svenska språket ger teoretiska kunskaper om språkets struktur och dess historiska utveckling. Dessutom behandlas olika aspekter av språklig variation, liksom textanalys och retorik. Studenterna ges verktyg att utveckla och analysera sitt eget och andras språk, muntligt och skriftligt.

Kurserna kombinerar ämnesteori, ämnesdidaktik och metodik. Exempelvis belyses ämnesteoretiska synsätt på processorienterat skrivande, men också didaktiska teorier för arbete med elevers skrivande. Studenterna skriver processorienterat och ger respons på varandras texter, och dessutom arbetar de med respons på och analys av elevtexter.

Utbildningen innebär en successiv ämnesmässig fördjupning.

Nedan presenteras en lista över de kurser i svenska språket och litteraturvetenskap som kan ingå i ämneslärarprogrammet (vilka kurser som ingår i just din utbildning beror på vilken inriktning du som student har valt).