EUCIM-TE seminarium

EUCIM-TE är en förkortning för European Core Curriculum for Mainstreamed Second Language Teacher Education. Projektets syfte är att förändra lärarutbildningen och skapa en europeisk kursplan som behandlar undervisningen för elever med invandrarbakgrund. Om alla lärare, oavsett undervisningsämne, har kunskaper om första- och andraspråk, ges förutsättningar för en förbättrad undervisning för dessa elever.