Forskning i svenska språket

Forskningen i ämnet svenska bedrivs inom ramen för forskningsmiljön SOLD (Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik).

För mer information

Ytterligare information finns på hemsidan för forskningsmiljön SOLD (Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik) som samlar forskning inom språkvetenskap och litteraturvetenskap:

Forskningsmiljön Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD)