Förskollärarprogrammet

I Förskollärarprogrammet ges nedanstående kurser inom ämnet svenska.

Att möta barns språk i förskolan 7,5 högskolepoäng

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande insikter om hur barns språk utvecklas och tillägna sig grundläggande kunskaper i svenska språkets struktur. Kursens syfte är också att studenten ska bli väl förtrogen med didaktiska teorier om hur läs- och skrivinlärning kan förberedas i förskolan.

Länk till kursplan:

Att möta barns språk i förskolan

 

Utvecklande språk- och kulturmiljöer i förskolan 7.5 hp

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för hur barns språkutveckling kan främjas i förskolans verksamhet. Vidare syftar kursen till att studenten ska känna till och kritiskt reflektera över uttrycksmedel och medier som kan användas för att utveckla barns personliga intresse för litteratur och annan barnkultur.

Länk till kursplan:

Utvecklande språk- och kulturmiljöer i förskolan 7.5 hp