Grundlärarprogrammet 4-6

Här finner du information om kurserna i svenska som ges i grundlärarprogrammet 4–6.

Svenska för grundlärare 4-6, introduktion 15.0 hp

Kursen syftar till att studenten tillägnar sig teoretiska, didaktiska och metodiska perspektiv på barns och ungdomars språkutveckling med fokus på läs- och skrivstrategier. Som en grund för arbetet med såväl en- som flerspråkiga barns språkliga utveckling och medvetenhet syftar kursen också till att ge kunskap om svenska språkets grammatiska och fonologiska struktur. Kursen syftar dessutom till att studenterna tillägnar sig kunskap om barn- och ungdomslitteraturens historiska utveckling samt litteraturstudiets och litteraturdidaktikens grunder.

Länk till kursplan

 

Språk-, skriv- och läsutveckling, fördjupning i svenskämnet för grundlärare 4-6

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig fördjupade kunskaper om språk-, skriv- och läsutveckling samt ge kunskap om olika perspektiv på språklig variation. Kursen syftar dessutom till att studenten utvecklar redskap för att dokumentera, analysera och bedöma elevers språkutveckling.

Länk till kursplan

 

Självständigt arbete 1 för grundlärare 4-6, svenska

Kursen syftar till att studenten ska bli förtrogen med ett vetenskapligt arbetssätt i genomförandet och redovisningen av ett självständigt arbete med litteraturdidaktisk eller språkdidaktisk inriktning. I arbetet förväntas studenten tillämpa vetenskapliga teorier och metoder med relevans för den kommande yrkesrollen som grundlärare i grundskolans årskurs 4–6.

Länk till kursplan

 

Självständigt arbete 2 för grundlärare 4-6, svenska

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig fördjupad förtrogenhet med ett vetenskapligt arbetssätt i genomförande och redovisning av ett självständigt arbete med litteraturdidaktisk eller språkdidaktisk inriktning. I detta arbete ska studenten tillämpa vetenskapliga teorier och metoder med relevans för den kommande yrkesrollen i grundskolans årskurs 4–6.

Länk till kursplan