Information om gamla kurser

På den här sidan finner du information om examinationstillfällen för kurser i svenska som inte längre ges.

Kurser i svenska som avvecklas under perioden juni 2018 till och med september 2019  

 

SVA121 Introduktion till svenska språket och språkutvecklingens didaktik

 

TEN1 (salstentamen): 8 juni 2018, 17 augusti 2018, 10 juni 2019

 

Anmälan till TEN1 görs via Studentportalen.

 

TEN2, TEN3, ÖVN1: 20 augusti 2018, 14 januari 2019, 13 juni 2019

 

ÖVN2, PRO1: 21 augusti 2018, 20 november 2018, 9 april 2019

 

För anmälan till TEN2, TEN3, ÖVN1, ÖVN2 eller PRO1 i SVA121, skicka ett mail till stefan.blom@mdh.se senast två veckor innan examinationstillfället. Det är viktigt att du anger vilken kurskod och vilket examinationsmoment anmälan gäller. Anmälningar som saknar dessa uppgifter kommer inte att beaktas.

 

SVA025 Introduktion till svenska språket för ämneslärare

TEN1: 11 oktober 2018, 10 juni 2019, 30 augusti 2019

Anmälan till TEN1 (salstentamen) i SVA025 görs via Studentportalen senast tio kalenderdagar före aktuellt skrivtillfälle.

TEN2, TEN3: 14 december 2018, 15 april 2019, 15 augusti 2019

Ö֖VN1, ÖVN2, ÖVN3, FSR1: 17 december 2018, 15 februari 2019, 6 september 2019

För anmälan till TEN2, TEN3, ÖVN1, ÖVN2, ÖVN3 eller FSR1 i kursen SVA025, skicka ett mail till stefan.blom@mdh.se senast två veckor innan examinationstillfället. Det är viktigt att du anger vilken kurskod och vilket examinationsmoment anmälan gäller. Anmälningar som saknar dessa uppgifter kommer inte att beaktas.

 

 

HSV119 Skriftlig kommunikation i teori och praktik

NÄR1 14 december 2018, 15 april 2019, 15 augusti 2019

SEM1 17 december 2018, 15 februari 2019, 6 september 2019

För anmälan till NÄR1 eller SEM1 i kursen HSV119, skicka ett mail till stefan.blom@mdh.se senast två veckor innan examinationstillfället. Det är viktigt att du anger vilken kurskod och vilket examinationsmoment anmälan gäller. Anmälningar som saknar dessa uppgifter kommer inte att beaktas.

 

 

SVA413 Språkbeskrivning och textanalys

 

PRO1: 21 augusti 2018, 20 november 2018, 9 april 2019

 

TEN1: 6 augusti 2018, 14 januari 2019, 13 juni 2019

 

ÖVN1: 6 augusti 2018, 14 januari 2019, 13 juni 2019

 

För anmälan till PRO1, TEN1 eller ÖVN1 i kursen SVA413, skicka ett mail till stefan.blom@mdh.se senast två veckor innan examinationstillfället. Det är viktigt att du anger vilken kurskod och vilket examinationsmoment anmälan gäller. Anmälningar som saknar dessa uppgifter kommer inte att beaktas.

 

 

SVA414 Grammatik och semantik

 

TEN1: 6 augusti 2018, 14 januari 2019, 13 juni 2019

 

PRO1: 21 augusti 2018, 20 november 2018, 9 april 2019

 

INL1: 6 augusti 2018, 14 januari 2019, 13 juni 2019

 

För anmälan till TEN1, PRO1 eller INL1 i SVA414, skicka ett mail till olof.rubenson@mdh.se senast två veckor innan examinationstillfället. Det är viktigt att du anger vilken kurskod och vilket examinationsmoment anmälan gäller. Anmälningar som saknar dessa uppgifter kommer inte att beaktas.

 

SVA415 Retorik för lärare

 

TEN1: 15 augusti 2018, 14 januari 2019, 13 juni 2019

 

PRO1: 21 augusti 2018, 20 november 2018, 9 april 2019

 

ÖVN1: 21 augusti 2018, 20 november 2018, 9 april 2019

 

För anmälan till TEN1, PRO1 eller ÖVN1 i SVA415, skicka ett mail till olof.rubenson@mdh.se senast två veckor innan examinationstillfället. Det är viktigt att du anger vilken kurskod och vilket examinationsmoment anmälan gäller. Anmälningar som saknar dessa uppgifter kommer inte att beaktas.

 

    

Att tänka på före anmälan

Är du osäker på vilken kurskod/vilket examinationsmoment som är aktuell för dig, bör du se detta på Studentportalen. Du kan även kontakta studievägledare.

För mer information om kurserna kan du också söka efter kursplanerna .