Lärarprogrammet inriktning svenska (för antagna före ht 2011)

Här finner du information om kurser i svenska i lärarprogrammet för årskurs 7–9 och gymnasieskolan. Kurserna läses av studenter antagna före höstterminen 2011.

För mer information, klicka på länken i vänsterspalten.