Språk- och kommunikationsprogrammet

Programmet fokuserar på muntlig och skriftlig kommunikation, såväl teoretiskt som praktiskt. Utbildningen har en tydlig koppling till arbetslivet, och den praktiska användningen av kunskaperna sätts i första rummet.

Kandidatprogrammets kurser i svenska behandlar kommunikationsteori, grammatik, muntlig och skriftlig kommunikation och språksociologi. Det avslutande examensarbetet kan göras i anslutning till en arbetsplats, vilket förankrar dina kunskaper på arbetsmarknaden.

Läs mer om språk- och kommunikationsprogrammet