För dig som forskar: Visualisera ditt forskningsområde

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2019-11-19
Tid: 13.15 - 15.00
Plats: Sal F115, Eskilstuna

Vi introducerar tekniker för att med hjälp av citeringsdata visualisera relationer mellan exempelvis forskare, tidskrifter eller ofta använda termer i syfte att skaffa en överblick av ett forskningsområde.

Vi kommer att skapa kronologiskt baserade kartor över ett forskningsfält där du kan se hur det växer fram genom att dokument över tid länkas till andra dokument i citeringskedjor. Vi tittar på programmen VOSviewer samt CitNetExplorer, tar upp lite om visualiseringens grunder, dess förutsättningar samt styrkor och svagheter. Du kommer även själv att ges möjlighet att skapa en karta över ditt forskningsområde.

Bibliotekarie Per Nyström håller i seminariet.


 

Anmälan

Skicka din anmälan till biblioteket.forskarservice@mdh.se

Max 20 deltagare per tillfälle. Skriv vilket/vilka seminarium/er du vill gå på och vilken ort anmälan avser.