Sök & hitta

Det finns många sätt att hitta det du söker efter. Det vanligaste är att du börjar göra din sökning i vårt discovery-verktyg Primo, men du kan också använda dig av LIBRIS eller någon av ämnesdatabaserna.

Börja din sökning i Primo

Primo är ett bra ställe att starta på när du ska göra en sökning. I Primo söker du efter både böcker, e-böcker och artiklar samtidigt. Primo täcker in de flesta av våra databaser.

Sök i Primo

Om du söker efter en vetenskaplig artikel gör du inställningen "vetenskapliga publikationer" till höger om din träfflista.

Vill du göra en mer specifik sökning rekommenderar vi dig att söka i någon av de ämnesdatabaser som finns.

 

LIBRIS

Här söker du efter böcker och avhandlingar på alla svenska universitets- och högskolebibliotek.

Sök i LIBRIS

Behöver du hjälp med dina sökningar?

Titta gärna i vår Sökguide   Där får du tips på hur du kan tänka kring dina sökningar, vilka databaser som kan vara relevanta för dig och hur du kan värdera den litteratur du hittar.

Vi kan ge dig råd och tips i våra informationspunkter på biblioteket.

Du kan även Boka en bibliotekarie . Då sitter vi ner med dig enskilt och hjälper dig med din sökning.

Biblioteket hemifrån

Som student eller anställd på MDH når du våra databaser och e-böcker hemifrån. Du använder ditt MDH-konto för att logga in.