Utbildning på forskarnivå

Att studera på forskarnivå innebär att du skaffar dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att du ska kunna bedriva forskning på egen hand.

Studier på forskarnivå är de högsta inom Sveriges utbildningsväsende och du kan ta ut två olika examina: licentiatexamen (120 högskolepoäng) och doktorsexamen (240 högskolepoäng).

Ämnen på forskarnivå

På MDH bedrivs utbildning på forskarnivå inom tio ämnen och därutöver samarbetar högskolan med flera nationella forskarskolor.

Läs mer om ämnen på forskarnivå