Forskningsinriktningar

Vi bedriver forskning i samverkan med det omgivande samhället – regionalt, nationellt och internationellt. Upptäck vår forskning inom de olika inriktningarna.

 

Samverkansplattformar

Mycket av vår forskning sker i samverkan med andra. Här ser du våra största samverkansplattformar.

Samverkansplattformar

Avdelningen för forskningsstöd

Avdelningen för forskningsstöd ger råd och stöd till MDH:s forskare i alla frågor som rör extern forskningsfinansiering, samt hjälper till med att föra samman forskare och potentiell samarbetspartner.

Avdelningen för forskningsstöd