Forskning inom hälsa och välfärd

Vid akademin bedrivs forskning om hälsa och välfärd, specifikt inom det område där dessa två praktik- och kunskapsområden möts i hälsorelaterade aspekter av välfärd och välfärdsrelaterade aspekter av hälsa. Inriktningen är tvärvetenskaplig och har tio forskargrupper som studerar olika aspekter av hälsa och välfärd.

Inom hälsa och välfärd bedrivs forskning inom arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdpedagogik och vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. En stor del av forskningen bedrivs i samverkan med andra forskningsinriktningar vid MDH, men även regionalt, nationellt och internationellt. Vi har 14 professorer knutna till oss, 25 docenter, över 40 disputerade forskare och i dagsläget är cirka 30 doktorander registrerade. Forskarutbildning sker inom de fem ämnena arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vårdvetenskap.

För att konsolidera forskningen inom hälsa och välfärd kommer under hösten 2018 ett intensivt arbete pågå för att utveckla forskningsprofiler och strategier för dessa inom hälsa och välfärd. Hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa; Hälso- och välfärdteknik och Personcentrerad vård och social omsorg är de tre hittills definierade forskningsprofilerna. Utveckling pågår också av Samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik.