Forskningsprofilen Inbyggda sensorsystem för hälsa

Inbyggda sensorsystem för hälsa (ESS-H) är en forskningsprofil som utvecklar hälsoteknik och som pågått mellan 2013-2019. Totalt har KK-stiftelsen, MDH och ett antal företag satsat 84 miljoner kronor på att Mälardalsregionen ska ha en nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö. Profilen har fått en fortsättning på ytterligare tre år beviljad från KK-stiftelsen med namnet ESS-H+.

Den sexåriga forskningsprofilen ESS-H utvecklar högskolan, tillsammans med ett tiotal företag samt kommuner och landsting, sensorsystem som främjar hälsa. Sensorsystemen ska monitorera och följa hälsotillståndet hos äldre i hemmiljö, men även monitorera yrkesförare och maskinoperatörer och därigenom åstadkomma en säkrare arbetsmiljö. 

ESS-H är en strategisk satsning på MDH som tillhör forskningsområdet inbyggda system. Där har forskningsprofilen skapat ett ökat fokus på hälsotekniska tillämpningar av inbyggda system, i synnerhet inom profilens kärnområden sensorsystem, signalbehandling och beslutsstöd.

Fokusområden

Sensorsystemet för hälsomontering i hemmet

Fokusområdet handlar om insamling av data, signalbehandling och beslutsstöd. Tanken är att systemet ska användas av äldre personer med multi-sjukdom (t ex hjärtsjukdomar, KOL och diabetes). Insamlingen av data kan användas för direkt feedback eller användas för att följa hälsotrender över en längre period. Tanken är att hjälpa personerna till en hälsosammare livsstil och att tidigt upptäcka försämrade hälsotillstånd.
 

Sensorsystem för hälsa på arbetet

Fokusområdet handlar om insamling av data, signalbehandling och beslutsstöd i olika typer av arbetsmiljöer där det ofta kan vara svårt att mäta.
 

Infrastruktur för fysiologisk datahantering

Fokusområdet handlar om att kommunikationen ska ske på ett säkert sätt, det vill säga den skall inte gå att avlyssna och man måste vara säker på att data kommer fram. Inom området tittar man på transport av data mellan sensorer, gateway, server och lagringsdisk, liksom gränssnitten mellan nätets olika aktörer.
 

Resultat 

Nedan presenteras exempel på resultat under perioden 2013-2019:
 • Omkring 50 journalpublikationer, 150 konferenspublikationer, 12 böcker/kapitel, 5 patent, 6 doktorsavhandlingar och 7 licentiatuppsatser
 • Antalet forskare vid MDH inom hälsoteknik har ökat från 9 till 25
 • 8 nya professorer inom hälsoteknik har tillkommit
 • Samproduktiv forskning med 10 företag
 • Industriell forskarskola med 10 doktorander har startats (ITS ESS-H). 
Satsningen har fått ett internationellt och nationellt erkännande, bl.a. genom inbjudningar till erkända internationella konferenser och tilldelande av internationella och nationella vetenskapliga pris.

Workshop

Den 26 mars 2019 arrangerade MDH en workshop för att redovisa forskningsresultat inom ESS-H. 
 • AI and machine learning in healthcare, Mobyen Uddin Ahmed, Mälardalen University
 • Smartphone app for encouragement of physical activity, Anna Åkerberg, Mälardalen University
 • Reliable communication for remote monitoring using embedded sensor systems, Hossein Fotouhi, Mälardalen University
 • ECG measurements using embedded sensor systems, Ivan Tomasic, Mälardalen University
 • Technology development from a user perspective, Ann-Louise Lindborg, Camanio Care
 • Overview of microwave based diagnostics for breast tumours and strokes, Nikola Petrovic, Mälardalen University
 • Breath alcohol detection, Jonas Ljungblad, Senseair