Våra forskare

Forskning är en viktig del av högskolans verksamhet, som ger värde och nytta till det omgivande samhället och vetenskaplig grund till högskolans utbildningar.

 

Vid MDH finns över 70 professorer, gästprofessorer, cirka 200 lektorer och ett 50-tal prsoner som arbetar som forskarassistenter, har post doc-tjänster eller som arbetar med forskning och undervisning på något annat sätt. Därtill kommer nästan 230 doktorander. Forskningen sker i olika omfattning då de allra flesta kombinerar forskning och undervisning.

Forskarna vid MDH deltar i många olika samverkansprojekt med näringsliv och offentlig sektor. De möter också allmänhet och gymnasieelever i publika event så som de årligt återkommande Science@MDH, ForskarFredag och Forskar Grand Prix samt vid öppna föreläsningar på högskolan.För den som söker en särskild forskare eller en forskare inom ett visst ämne finns möjlighet att leta under Expertpanelen eller under Forskare med personlig presentation.

Media kan höra av sig till högskolans presskontakter (extern länk)