Utmärkelser och akademisk event

MDH arrangerar varje år ett antal akademiska event för att uppmärksamma forskare, lärare och studenter vid högskolan.

 

 

Akademisk högtid firas varannat år. Då hålls en ceremoni med promovering av nya doktorer och hedersdoktorer samt installation av nya professorer. Dagen innan hålls installationsföreläsningar av professorerna samt föreläsningar av pristagare och hedersdokorer.

MDH delar ut ett antal priser och utmärkelser under året. I samband med Akademisk högtid utdelades två utmärkelser, Pedagogiska priset och Samverkanspriset.

Hedersdoktorernas dag firas varje år i april. Då bjuds en eller flera av MDH:s tidigare promoverade hedersdoktorer till högskolan för att föreläsa för medarbetare, studenter och allmänhet.

Avslutningshögtiden firas två gånger per år, vid terminssluten i januari och juni. Då uppmärksammar högskolan alla studenter som går sin sista termin på MDH.