Avslutningshögtid vid MDH

Du som läser din sista termin vid MDH är välkommen till Avslutningshögtid den 18-19 juni 2019 i Aula Collegium, Eskilstuna. Högtiden är högskolans tack till dig för din studietid. Du kan delta även om du har kompletteringar kvar att göra i dina studier och oavsett om du har läst program eller motsvarande fristående kurser.

 

Avslutningshögtiden arrangeras efter varje höst- och vårtermin för dig som läser sista terminen vid MDH. Du går på den ceremoni som tillhör din akademi och utbildning. Vid ceremonin håller rektor Paul Pettersson och respektive akademichef tal. Studenter från Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens högskola underhåller och det blir tal av MDH:s alumner.

Denna dag får du gärna fira med dina anhöriga och du kan bjuda in upp till tre namngivna gäster. Efter ceremonin bjuds det på kaffe med gluten- och laktosfri bakelse. Vid eventuella andra matpreferenser serveras frukt.

Notera att avslutningshögtiden är frivillig och att inga formella handlingar utfärdas i samband med högtiden. Varje student ansöker själva om sin examen vid avslutad utbildning.

Avslutningshögtid 2019

Anmälan till Avslutningshögtid stängde den 26 maj.

Datum och tider

18 juni  

kl.10.00

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (på svenska)
kl.13.30

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Internationella program (på engelska och svenska)

19 juni  
kl.10.00 Akademin för innovation, design och teknik
Akademin för hälsa, vård och välfärd (på svenska)
kl.13.30 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (på svenska)

Vi förbehåller oss rätten att ändra tid och dag, beroende på antalet anmälningar. Besked om eventuella ändringar ges senast två veckor innan cermoni till anmälda.