En modern högskola mitt i samhället

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor med 16 000 studenter och 1 000 medarbetare. Högskolan är dessutom störst sett till antalet forskarstuderande och när det gäller bredden på forskarutbildningsområden. Trots det kännetecknas högskolan av närhet; närhet till det omgivande samhället, närhet mellan studenter och lärare och närhet till våra campus.

 

 

MDH-medarbetare

Ett brett utbud av utbildningar

På MDH finns ett stort utbud av utbildningar koncentrerat på fyra utbildningsområden: ekonomiutbildningar, hälso- och välfärdsutbildningar, lärarutbildningar samt teknikutbildningar.

Läs mer om MDH:s alla utbildningsprogram

Utbildningar som leder till jobb

Våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden. Enligt Universitetskanslersämbetet får 84 procent av MDH-studenterna jobb inom sitt område ett år efter examen. Detta åstadkommer vi genom utbildning av hög kvalitet och genom nära samarbete med det omgivande samhället. Många utbildningar utvecklas tillsammans med näringsliv och offentlig sektor, och studenterna får möta arbetslivet redan under studietiden.

Forskning för nytta

Vid MDH bedrivs kvalificerad forskning inom sex forskningsinriktningar. Inbyggda system räknas som internationellt och nationellt ledande. Vi satsar på forskning som genererar nyttiga lösningar för samhällets utveckling. MDH bedriver forskarutbildning inom teknik samt hälsa och välfärd. Våra forskningsinriktningar är:

  • Inbyggda system
  • Innovation- och produktrealisering 
  • Miljö, energi- och resursoptimering 
  • Industriell ekonomi och organisation
  • Hälsa och välfärd
  • Utbildningsvetenskap och matematik

Läs mer om MDH:s forskning