MDH i siffror

Siffrorna nedan är hämtade från högskolans årsredovisning 2018.

Medarbetare 1 000
Lärare 504
Professorer 91
Forskarstuderande 215
Studenter 16 000
Program 55
Kurser 1 000
Avtal med internationella partneruniversitet 145 avtal i 47 länder
84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

 

  MDH:s årsredovisning 2018 (pdf 1,4 MB)