Att vara medarbetare på MDH

MDH är en dynamisk arbetsplats där du som medarbetare är kärnan i en miljö där MDH vill inspirera sina medarbetare till framåtanda och nytänkande.

Arbetsmiljön präglas av respekt och tillit till individen. Perspektiven genus, mångfald, hållbar utveckling, innovation och entreprenörskap är alltid närvarande.

MDH är högskolan mitt i samhället. Varje år driver vi, tillsammans med företag, landsting, kommuner och organisationer, hundratals samarbetsprojekt som utvecklar samhället och kommer många till godo.

Värde och nytta för samhälle och individ

Här på MDH finns en ständig nyfikenhet på nya kunskapsområden. Målet är att MDH:s verksamhet ska vara av värde och nytta för samhället och individen. MDH:s forskning och utbildning ska göra skillnad.

MDH:s campusmiljöer är viktiga mötesplatser med stor betydelse för kreativitet, lärande och pedagogisk utveckling. Gemensamt för samtliga av högskolans lokaler är att de är nya eller omsorgsfullt renoverade, med en atmosfär som bidrar till en god arbetsmiljö.

Expansiv region med goda kommunikationer

Du tar dig enkelt till högskolan oavsett om du ska till campus i Eskilstuna eller Västerås. Båda städerna ligger i en expansiv region med goda kommunikationer. Campus Eskilstuna ligger bara fem minuters promenad från centralstationen. Att promenera till Campus Västerås från centralstationen tar cirka 15 minuter. Ska du resa mellan våra två campusorter i tjänsten? Då tar du gratisbussen som går från dörr till dörr.

MDH:s ledord är internationalisering, akademisk excellens och samproduktion.

 

Vi jobbar på MDH

Eva Lindell, universitetsadjunkt

Jag började jobba på MDH 2008. Hittills har inget år varit det andra likt. Från att ha arbetat med personalfrågor fick jag chansen att vara med och utforma ett ledarskapsprogram i samarbete med lärare och forskare på alla fyra akademier på MDH. I slutfasen av programmet utlystes en doktorandtjänst om forskning på högskolan som organisation och jag uppmanades att söka. Det var ett stort steg, men inget jag har ångrat. Nu arbetar jag på en avhandling om ekonomstudenters studieval. Att få förmånen att skriva en avhandling är en resa där man får lära sig otroligt mycket både om ämnen som intresserar just mig, men också om mig själv. Att kunna gå mellan olika områden, mellan akademier eller mellan akademi och förvaltning är en möjlighet att lära sig om och förstå sin egen organisation. För mig är MDH möjligheternas högskola.

I december 2016 disputerade Eva Lindell.

Osman Aytar, docent

Jag har arbetat på MDH sedan 2007 då jag disputerade i sociologi vid Stockholms universitet. Under mina år på MDH har jag varit med och utvecklat, undervisat och lett kurser från grundutbildning till forskarutbildning. Jag har också haft flera pedagogiska uppdrag, lett projekt och forskningscirklar i samarbete med regionen vilket berikat mig både vetenskapligt och pedagogiskt. Självklart kan arbetet och upplevelserna av MDH se olika ut. Men MDH har inneburit möjligheternas sociala landskap för mig. Jag har kunnat göra mig hörd i de sammanhang som berört mig och mitt arbete. Jag har upplevt öppenhet och möjligheter att kunna påverka problemlösningar, delta i beslutsprocesser som präglats av en lyhörd ledning och samarbetsvilliga, engagerade kollegor, samt utveckla lärorika kontakter med regionen. Allt detta har inneburit att jag, förutom pedagogisk utveckling, också kunnat göra framsteg i min forskning även utan stora externa forskningsanslag.

Julia Mcnamara, utbildnings- och forskningshandläggare

När jag flyttade tillbaka till Västerås efter att ha bott i Stockholm var det självklart för mig att hålla ögonen på MDH. Det är med högskolefrågor jag vill arbeta och det är helt enkelt här jag hör hemma. Jag börjar nog bli en högskolenörd…

Ann Söderlund, professor och dekan

Jag har lärt känna så många människor under mina år här på MDH. Jag har betydligt fler människor i mitt liv idag och alltid lunchsällskap på jobbet. Min uppfattning är att jag möts positiva människor hela tiden, vilket gör så gott i hjärtat.