Frukostseminarium: Ny rapport visar på kompetensbehov och mångfald i energibranschen

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2019-06-27
Tid: 09.00
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4.

Energimyndigheten bjuder tillsammans med Energiföretagen Sverige och Mälardalens högskola bjuder in till ett frukostseminarium där rapporten ”Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring” presenteras.

Rapporten, som är den tredje i raden, visar på att energibranschen är i stor förändring när det handlar om ökad akademisering, där personer med utländsk bakgrund samt kvinnor med hög utbildning ökar. Det går också att skönja signaler om att digitalisering och automatisering utmanar yrken med majoriteten kvinnliga anställda.
Program
08.30 Kaffe och smörgås
09.00 Presentation av branschanalysen
  • Maria Engzell och Rasmus Palazzi från ECC, Energy Competence Center
09.20 Panelsamtal - moderator: Viktoria Raft, Kraftkvinnorna
  • Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige,
  • Maria Westrin, enhetschef på avdelningen systemanalys, försörjningstrygghet och statistik, Energimyndigheten och
  • Helena Jerregård, vicerektor för samverkan Mälardalens högskola
09.50 Frågor