Husni Khanfars försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap

Datum: 2019-11-27
Tid: 13.15
Plats: sal Gamma, MDH Västerås

Husni Khanfars vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap den 27 november klockan 13.15 i sal Gamma, MDH Västerås.

Titel: “Demand-Driven Static Backward Program Slicing Based on Predicated Code Block Graphs”. 

Serienummer: 284.

Oppontent är professor Welf Löwe, Linnéuniversitetet.

Betygsnämnden utgörs av professor Welf Löwe, Linnéuniversitetet, professor Mariam Kamkar, Linköpings universitet; professor Görel Hedin, Lunds universitet.

Reserv är docent Rikard Lindell, MDH.

Sammanfattning:

Statisk programanalys är en teknik som gör det möjligt att studera ett datorprograms uppförande utan att köra det. Denna teknik är användbar när man vill förbättra programmets prestanda, verifiera att programmet är fritt från buggar eller att försäkra sig om att programmet gör exakt det som det är tänkt att göra. Programverifiering är en viktig del av utvecklingsprocessen för säkerhetskritisk programvara, till exempel programvaran i krockkudden i en bil. Program Slicing ("programskivning") är en viktig statisk analys-teknik som analyserar datorprogrammet med avseende på vilka delar av programmet som kan påverka en annan given programdel. Denna sorts analys kräver en djup förståelse av de interna relationerna mellan programmets delar. Det är analogt med att analysera och förstå varje mening i en gåta med avseende på resten av meningarna.

De nuvarande metoderna för Program Slicing utför många sorts onödiga beräkningar. Detta kan ge problem när man "skivar" stora och komplexa industriella programvaror som kan bestå av miljontals rader kod, t.ex. programvaran i en modern bil. Den här avhandlingen presenterar en ny teknik för Program Slicing, s.k. "Predicated-Code Block (PCB) based Slicing". Denna teknik förbättrar state-of-the-art genom att eliminera beräkningen av många typer av onödig information från analysen. Den föreslagna tekniken har utvärderats i ett antal experiment som visar att den verkligen ger bättre prestanda.