Konferens: Ensamkommandes upplevelser och professionellas erfarenheter

Konferenser och evenemang

Datum: 2019-09-25
Tid: 09.00 - 12.00
Plats: Aula Collegium, MDH Eskilstuna

Samhällskontraktet bjuder in till en halvdagskonferens i samband med release av antologin Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter – integration, inkludering och jämställdhet.

 

På konferensen kommer flera medverkande forskare i antologin att ta upp både framgångsfaktorer och hinder när det gäller de ensamkommandes livskvalitet, hälsa, skolgång, arbetsmarknaden, jämställdhetsutveckling och inkludering i samhället. 

Redaktörer av antologin är Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid MDH, och Niclas Månsson, professor i allmän pedagogik vid Södertörns högskola. 

Program

09.00: Samling

09.10 Trubadur Markus Erosson

09.15 Inledning och presentation av programmet

Magnus Hoppe, docent, delprocessledare för Hållbar samhällsutveckling inom Samhällskontraktet

09.20 Presentation av boken Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter

Mehrdad Darvishpour & Niclas Månsson – antologins redaktörer.

09.30 Utbildning och arbetsmarknad för ensamkommande ungdomar

Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid SOFI, Stockholms universitet.

09.45 Ensamkommande flickor – komplexitet och identitet, att se bortom marginalisering

Elin Ekström är doktorand i välfärd och socialvetenskap vid Jönköpings universitet

10.00 Att mobilisera egna resurser

Fatemeh Khavari, Ung Sverige

10.15 Paus

10.30 “Vi dör hellre i Sverige än i Afghanistan!” – att få uppehållstillstånd eller lev papperslöst i Sverige

Farhad Jahanmahan doktorand & Nicole Nuñez Borgman, Fil. Mag. båda vid barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

10.45 En levande egen berättelse av ungdomars sociala utsatthet i en papperslös tillvaro

11.00 Integration i ett tillfälligt undantagstillstånd? 

Ulrika Jepson Wigg fil. dr i pedagogik vid Mälardalens högskola.

11.15 Ungdomarnas röster och samverkan och utmaningar vid inkludering och jämställdhetsutveckling av ensamkommande

Mehrdad Darvishpour, Niclas Månsson och Ildikó Asztalos Morell, docent i sociologi vid MDH samt lektor vid Sveriges lantbruksuniversitet

11.30 Panel om ensamkommande ungdomar inkludering: Möjligheter och  utmaningar

Moderator: Mohammadrafi Mahmoodian fil.dr. i sociologi vid MDH, medförfattare i antologin

12.00 Mingel med Liber som står med bokbord

Antologin kan beställas via nätet eller på plats.