Inkludera mera! - Eskilstuna

Inkludera Mera kommer i år att ta ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring

FN lyfter fram psykisk ohälsa som en av våra mest omfattande och komplexa samhällsutmaningar. Psykisk ohälsa slår hårt mot individer såväl som mot arbetsgivare. För att hantera utmaningen krävs att vi bygger kunskap, tänker nytt och agerar tillsammans.

Vi kommer inspireras av goda exempel och framgångsrika initiativ samt ges verktyg för hur vi kan arbeta för att främja hälsa och välbefinnande. Vi kommer att få ta del av spännande forskning på området och få lyssna till ledande röster från såväl det offentliga och näringslivet för hur de vill hantera den här utmaningen.

Program - Eskilstuna

 

En god hälsa kräver fokus på helheten

Gabriel Wikström

Arbetet för en bättre psykisk hälsa kan inte bara begränsas till att handla om arbetslivet. Genom att se hela människan och sätta in hälsan i ett samhällsperspektiv kan vi ge alla människor en möjlighet till längre och friskare liv. Fd Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister som lämnade toppolitiken efter att ha drabbats av utmattning. Jobbar numera med jämlik hälsa på Länsstyrelsen i Stockholm 

Det regionala perspektivet av trender, utveckling och arbetslivets utmaningar

Bo Viktorin, Region Sörmland

Befolkningsutvecklingen de närmaste tio åren kommer i vissa avseenden blir dramatisk, så även i Sörmland. Vi står inför en mycket kraftig ökning av antalet ”äldre-äldre”, fler barn och ungdomar, samtidigt antalet människor i arbetsför ålder är konstant. Det ställer välfärdssektorn inför växande behov, samtidigt som konkurrensen om kompetenser inom olika sektorer blir tuffare. Det öppnar också dörren för nya innovativa lösningar, både när det gäller ny teknik och nya organisatoriska lösningar, men också för nya grupper att ta sin in på arbetsmarknaden. 

Vi skapar den värld vi vill leva i

Anna Johansson och Hanna Rosén, Volvo CE

Hur vi skapar en arbetsmiljö som ger engagemang, förtroende, transparens och tydlighet som i sin tur leder till en hållbar framtid för individen, Volvo CE och samhället i stort. Hör två chefer från Volvo CE berätta om deras framgångsrika arbete.

 

Sjuk av arbetsmiljön eller en sjuk arbetsmiljö?

Torbjörn Messing, Länsstyrelsen Västmanland

Sjuktalen rasar i höjden och orsakar mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Kvinnor drabbas av stressrelaterade sjukskrivningar i mycket högre utsträckning än män. Många sjukskrivna kvinnor upplever att de blivit ifrågasatta, men det kanske är kraven i arbetslivet som är på väg att köra in i väggen? 

 

Framtidens digitala verklighet

Elin Löfvendahl, Lead project mangager, ABB 

Både vår vardag och arbetsplats förändras i rasande hastighet i och med teknikens frammarsch. Vilka tekniska genombrott förväntas de kommande åren och hur kommer de påverka oss? Och hur ser egentligen framtidens arbetsmarknad ut, vilka jobb kommer att finnas kvar och vilka försvinner? 

Jämställdhetspriset delas ut av Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun delar varje år ut ett jämställdhetspris. Priset ska tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Styra, störa eller nonchalera – vad är styrelsen roll för ett hälsosamt arbetsliv?

Ulrica von Thiele Schwarz, professorer i psykologi vid MDH  

Ledarna spelar ofta en avgörande roll för medarbetarnas hälsa. Oftast är fokus på första linjens chefer, men vad händer i toppen? Vilken roll spelar företagsstyrelser för hälsa och hållbarhet i organisationen? Ta del av spännande forskning om styrelsens inverkan på hälsan i arbetslivet.

 

Hur lyckas vi skapa en hållbar förändring för att möta framtidens behov?

Niklas Huss, Innovationschef på Länsförsäkringar 

Den digitala revolutionen har totalt förändrat våra beteenden. Vilka komponenter och färdigheter behöver vi i framtiden och hur kan digitalisering och innovation revolutionera vårt sätt att agera? I bransch efter bransch inträffar stora förändringar när nya affärsmodeller och ny teknologi gör framsteg. Under sin föreläsning kommer Niklas Huss att dela med sig av framgångsfaktorer och exempel på olika innovationspiloter som berör hur vi kan skapa fysisk och psykisk hälsa som drivs inom Länsförsäkringsgruppen och i nya ekosystem.

 

“Helt seriöst” - vad har vi hört idag och vad har vi lärt oss.

Ett samtal med Pär Eriksson och Fredrik Pettersson och våra gäster.

Pär Eriksson har precis lämnat jobbet som kommundirektör i Eskilstuna och är nybliven pensionär. I bagaget har han 40 yrkesverksamma år och två böcker om ledarskap. Lägg där till ett starkt intresse och engagemang för demokrati och folkbildning. Fredrik Pettersson är 30 år yngre än Pär och chef på ABF Sörmland. Han har ett förflutet som heltidspolitiker, redaktör och uppmärksammad opinionsbildare i frågor som rör antirasism och jämställdhet. 

Gäster: Ulrica von Thiele Schwarz, MDH, Maria Ergül, Vägra Väggen, Gabriel Wikström, Niklas Huss, Länsförsäkringar