Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) är en del av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland och Region Västmanland. Det övergripande målet för MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd.

 

 

Samverkanscheckar

Varje år utlyser MKHV samverkanscheckar för att uppmuntra och stimulera till samverkan inom hälsa och välfärd.

Samverkanscheckar för 2020 annonseras under HT19.

 

Våra forsknings- och utvecklingsprojekt

Inom MKHV drivs flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälsa- och välfärdsområdet.

Våra projekt

Kontakta oss!

För att underlätta samverkan har vi byggt upp ett kontaktnät där varje organisation har utsett sina nyckelpersoner.

Kontakta oss inom MKHV