Förseningar av campusbussen

Driftinformation

Datum: 2019-04-26
Tid: 15.51

På grund av vägarbete på E18 så kan campusbussarna bli försenade de kommande veckorna.