Diploma Supplement

Diploma Supplement ska underlätta erkännandet av högskoleutbildningar utomlands och göra det lättare för högskoleutbildade att flytta mellan olika länder för att studera eller arbeta.

Regeringen har fastställt att varje examensbevis som utfärdas av statliga universitet och högskolor ska åtföljas av en bilaga, Diploma Supplement (DS) som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet (Högskoleförordningen 6 kap 10 §). Tillsammans med examensbeviset får man ett DS automatiskt och utan kostnad. Bilagan är på engelska. Universitets- och högskolerådet (UHR) har utfärdat närmare föreskrifter om bilaga till examensbevis. Läs mer om Diploma Supplement på UHRs webb, länk till UHR.