Examenskrav som upphör att gälla under 2020

Beslut kan fattas om att en examen ska avvecklas och då träder en övergångsperiod in som talar om hur länge examen får utfärdas innan den försvinner helt. Ibland kan även kraven för en examen revideras och om kraven anses bli hårdare blir det även här en övergångsperiod för hur länge en examen kan utfärdas enligt de tidigare kraven.

Nedan listade examina enligt gällande bestämmelser är avvecklade eller reviderade och har en övergångsperiod där sista datum att ansöka om dessa är 2020-06-30. Man måste ha påbörjat sina studier före ett visst datum för att ha rätt att erhålla nämnda examina. För mer detaljer om kraven och övergångsperioder se den lokala examensordningen, länk till examensregler

Examenskrav som upphör att gälla 2020-06-30

  • Energiteknik: Kandidatexamen
  • Kammarmusik: Kandidatexamen

Om man vill ansöka om examen enligt dessa krav måste alla kurser som ska ingå i examen vara slutförda och registrerade senast 2020-06-30 och dessutom måste ansökan om examen vara inkommen till Mälardalens högskola senast detta datum.

Reviderade examenskrav som upphör att gälla 2020-06-30

  • Informationsdesign: Kandidatexamen, examen enligt tidigare krav inom allmän informationsdesign
  • Robotik: Civilingenjörsexamen, självständigt arbete enligt tidigare krav

Om man vill ansöka om examen enligt dessa krav måste alla kurser som ska ingå i examen vara slutförda och registrerade senast 2020-06-30 och dessutom måste ansökan om examen vara inkommen till Mälardalens högskola senast detta datum.