Examina vid Mälardalens högskola

Här finns en lista över huvudområden i generella examina samt examensbeskrivningar för de examina som Mälardalens högskola har rätt att utfärda. Examensbeskrivningarna är bilagor till Mälardalens högskolas lokala examensordning.

Lokal examensordning:

Lokal examensordning (pdf 1,1 MB)

Lista över huvudområden:

Huvudområden (pdf 134 kB)

Examensbeskrivningar

Generella examina på grundnivå: 

Högskoleexamen (pdf 75 kB)

Kandidatexamen (pdf 144 kB)   

Konstnärliga examina på grundnivå:      

Konstnärlig högskoleexamen (pdf 70 kB)    

Konstnärlig kandidatexamen (pdf 69 kB)      

Yrkesexamina på grundnivå: 

Fysioterapeutexamen (pdf 84 kB)

Förskollärarexamen (pdf 73 kB)

Högskoleingenjörsexamen (pdf 136 kB)     

Sjuksköterskeexamen (pdf 83 kB)    

Socionomexamen (pdf 82 kB)    

Generella examina på avancerad nivå

Magisterexamen (pdf 168 kB)

Masterexamen (pdf 153 kB)        

Yrkesexamina på avancerad nivå:

Barnmorskeexamen (pdf 84 kB)

Civilingenjörsexamen (pdf 111 kB)  

Specialistsjuksköterskeexamen (pdf 89 kB)  

Speciallärarexamen (pdf 100 kB)  

Specialpedagogexamen (pdf 88 kB)  

Yrkesexamina på grundnivå och avancerad nivå:

Grundlärarexamen (pdf 90 kB)

Lärarexamen (pdf 94 kB)

Ämneslärarexamen (pdf 125 kB)

Generella examina på forskarnivå:

Licentiatexamen (pdf 104 kB)

Doktorsexamen (pdf 103 kB)