Skaffa en mentor i arbetslivet

En mentor är en ovärderlig möjlighet för att skaffa inblick i ditt kommande arbetsliv - redan under studietiden!

 

En fantastisk möjlighet

Som adept - som du kallas i ett mentorprogram - får du tillgång till en person från arbetslivet som kan ge dig konkreta tips och råd på hur du ska tänka och agera inför klivet ut på arbetsmarknaden. 

Som adept kan du få:

● Goda råd hur du som student ska tänka inför att söka jobb
● Konkreta tips och råd från arbetslivet
● Lära känna dina styrkor och svagheter bättre
● Kunskap och insikt i hur det fungerar i arbetslivet
● Ett utökat nätverk av kontakter

För adepten (dig som student) är det viktigt att komma ihåg att det är du som har ansvaret att mentorskapet hålls levande, att möten bokas och att fylla samtalet med frågor. Du ska därför inte anmäla dig om du tror att du får svårt att hinna med att hålla kontakten med din mentor eller orka delta i mentorprogrammet. Här nedanför hittar du mer information om mentorprogrammet.

Mentorprogrammets upplägg

2019-2020

Mentorprogrammet är sökbart för programstudenter vid MDH i både Eskilstuna och Västerås. För att programmet ska kunna starta på båda orterna krävs att tillräckligt många mentorer och studenter finns på respektive ort. Antalet platser är begränsat. Vilka sökande som kommer att kunna erbjudas plats beror på vilka mentorer vi har. Vi vill ju helst att det ska finnas någon koppling mellan mentorns yrke och din utbildning.

Om du hittar en egen mentor med en närliggande koppling till din utbildning så kan du anmäla er båda när du fyller i din intresseanmälan, eller skicka ett mejl till Karriärtorget så meddelar vi hur du ska göra.  

Är du student öppnar  mentorprogrammets anmälningssida  den 15 april och sidan stänger den 30 augusti..

Tipsa gärna personer i ditt kontaktnät som du tror skulle kunna passa som mentor, om att de kan anmäla sig via mdh.se/samverkan/studentkontakt/mentor

Upplägg

Mentorprogrammets gemensamma träffar hålls på svenska men engelskspråkiga studenter får söka, och bereds plats om engelsktalande mentorer finns.

Programmet pågår under perioden oktober till maj, med en obligatorisk gemensam start i början av oktober. (Datum som kan komma ifråga är 3 resp. 8 oktober.) Därefter träffar studenten sin mentor cirka en gång per månad på dagar och tider som passar dem båda. Utöver den gemensamma uppstartsträffen anordnar Karriärtorget 3 till 4 gemensamma träffar där deltagare får möjlighet att utbyta erfarenheter, eller delta vid en kortare föreläsning inom något ämne intressant för både mentorer och adepter. De gemensamma träffarna anordnas alltid på kvällstid, som regel kl. 17-19, ibland något längre beroende på aktivitet. Vid dessa bjuds deltagarna på enklare förtäring. 

Studenter/Adepter som fullföljt mentorprogrammet får vid avslutningen i maj ett diplom som bevis på att de deltagit - det kan användas som merit och läggas till  CV. (Mentorerna får ett intyg istället.)

Vill du veta mer kontakta karriartorget@mdh.se

Vem kan söka och hur gör jag?

Alla nuvarande MDH-studenter som inte tidigare deltagit i programmet kan söka.  Du kommer att kunna ansöka härifrån i april när ansökningssidan öppnar.

Urval och antagningsbesked

Antalet platser är begränsat och beror på tillgången på mentorer inom respektive utbildningsområde. Förtur har studenter som läser näst sista året i utbildningen, dvs, termin 3 eller 4 i treårig utbildning, eller termin 7 eller 8 i femårig utbildning. Läser du en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå gäller att du läser ditt första år. 

Finns platser kvar när anmälningstiden gått ut kan efteranmälan göras. För efteranmälan tillämpas så långt det är möjligt principen "först till kvarn", men dina studieresultat och dina motiveringar i ansökan kan komma att vägas in vid urvalet (det gäller också för alla reservplatsplaceringar). 

Du som anmält dig kommer att kontaktas via den e-postadress du angav vid anmälan. Får vi inte kontakt med dig stryks du från listan. 

För frågor skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter (namn, utbildningsprogram, mejladress och telefonnummer) till  karriartorget@mdh.se