Avslutningshögtid - IDT och HVV

Konferenser och evenemang

Datum: 2019-06-19
Tid: 10.00
Plats: sal Aula Collegium, MDH Eskilstuna.

Den 19 juni klockan 10.00 arrangerar MDH vårterminens Avslutningshögtid för akademin för innovation, design och teknik samt akademin för hälsa vård och välfärd i sal Aula Collegium, MDH Eskilstuna.

Du som läser din sista termin vid MDH är välkommen till Avslutningshögtid den 18 juni. Högtiden är högskolans tack till dig för din studietid. Du kan delta även om du har kompletteringar kvar att göra i dina studier och oavsett om du har läst program eller motsvarande fristående kurser. 

Alla studenter är välkomna till högtiden förutsatt att du anmäler dig i tid. Avslutningshögtiden är frivillig och har ingen koppling till din examen.

Avslutningshögtid.