Ta chansen att studera vid ett engelskspråkigt universitet i någon annan del av världen

Övrigt

Datum: 2019-11-07 - 2019-11-24
Tid: 14.27 - 14.27

Ansökan öppen 7-24 november

ISEP (International Student Exchange Program) ordnar utbyten med bland annat USA, Argentina, Korea, Japan, Sydafrika och Australien. Ansökan om en utbytesplats via ISEP för läsåret 2020/21 är öppen mellan 7-24 november 2019.

Vi har fått 10 platser för läsåret 2020/2021 och du kan vara en av dem som kniper en plats! För ISEP (International Student Exchange Programme) finns endast en ansökningsomgång per läsår. Som student söker du utbyte för en termin.

Ansökan är öppen 7-24 november.

Vem kan söka?

ISEP-nätverket är ämnesövergripande vilket innebär att alla heltidsstudenter vid MDH kan söka platser inom programmet.

Ansökningsperiod för ISEP

Läs mer om vad ISEP är