Länkar, litteratur och appar om skrivande

Mycket i ditt skrivande kan du förbättra på egen hand. Här hittar du länkar och litteratur som kan vara till god hjälp på många olika sätt i ditt skrivande.

Handböcker

Svenska Akademiens resursbank

Svenska skrivregler

Språkrådets resurser

Plagiathandboken

 

Skrivguider

Uppsatsens olika delar

Skrivguiden.se

Akademiskt skrivande - Guide

Guide för svenska som andraspråk

 

Specifika resurser

Konnektorer (sammanhangsmarkörer)

Filmer

Om vetenskapligt språk utifrån Ask innehåller styckeindelning, sambandsmarkörer, stil etc. 

För den som vill utveckla sitt akademiska språk (utgår från grammatik).  Se filmen

Om språkliga problem

Här kan du lära dig mer om specifika språkliga problem:
Två filmer om bisatser: Film 1 och film 2

För dig med svenska som andraspråk

Filmer för dig som behöver förbättra svenskan

SVT Språkplay


 

Datorn som hjälpmedel vid akademiskt skrivande

Här hittar du länkar som skall hjälpa dig att bättre använda de resurser som finns för att underlätta ditt akademiska skrivande.

Film: Så använder du word för…

Litteratur

Ask, Sofia (2011). Hållbara texter: Grunderna i formellt skrivande. Liber:Stockholm
Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis och Løkensgard Hoel, Torlaug  (2011). Skriva för att lära. Studentlitteratur:Lund
Forsberg, Camilla (2014). Lär dina studenter att skriva. Studentlitteratur:Lund
Lokensgard Hoel, Tourlag (2013). Skriva på universitet och högskolor. En bok för lärare och studenter. Studentlitteratur:Lund