Grupper och kurser

 

 

Sluta skjuta upp

Skjuter du kontinuerligt upp dina studier? Vill du har hjälp att förändra detta?

Läs mer och anmäl dig till Sluta skjuta upp

 

 

Våga tala

Upplever du starkt obehag av att tala i eller inför en grupp? Vill du träna dig i att våga tala inför andra?

Läs mer om våga tala

 

Fadderutbildning

Studenthälsan ansvarar för utbildning av faddrar. Här kan du läsa mer om fadderutbildningsinternatet.

Läs mer om fadderutbildningen