Våga tala

Det har blivit din tur att redovisa. På darriga ben och med en klump i magen står du med allas blickar riktade mot dig. Kinderna hettar, händerna skakar och plötsligt kommer du inte ihåg vad du ska säga.

 

Hösten 18

Under höstterminen 2018 erbjuds ingen kurs i våga tala. Du kan istället kontakta oss för individuellt stöd.

 

Att tala inför andra är en av våra vanligaste rädslor. Många studenter tycker att det är jobbigt att hålla i föredrag, redovisa grupparbeten eller att vara aktiva på seminarier. Obehaget beror ofta på en rädsla för att rodna, svettas, skaka, darra på rösten, staka sig eller att inte kunna få fram ett enda ord. En del studenter blir så nervösa att de har svårt att göra sig själva rättvisa i sina studier.

Kursen Våga tala bygger på KBT/ACT och vänder sig till dig som har svårt att tala i eller inför en grupp. Det handlar inte om att utveckla retoriska färdigheter utan syftet med kursen är att du ska få ökad kunskap kring talängslan och hur du kan förhålla dig till den. Under kursen ges regelbundet tillfällen att träna på att göra muntliga presentationer inför andra. Praktiska övningar varvas med teori och samtal. En av våra utgångspunkter är att det är ok att göra bort sig.

Kursen omfattar sex tillfällen och alla kursdeltagare förutsätts delta vid samtliga kurstillfällen. Detta är viktigt eftersom ett moment i kursen är att få träna sig på att göra presentationer inför en grupp - ni som deltar är varandras publik. Tillfällena i kursen bygger också på varandra både vad gäller teori och praktik.

Frågor:
Kontakta Studenthälsan
Telefon: 021-107380
Epost: studenthalsan@mdh.se

 

Citat från tidigare kursdeltagare

”Det har varit jättenyttigt för mig att öva på att hålla föredrag varje vecka, och konfrontera min rädsla. Nu vet jag att jag kan.”

”Även om det har varit tufft att utsätta sig för att tala inför andra varje vecka under kursen har jag gått dit med lätta steg. Det har hela tiden känts ok att tycka att det är jobbigt, och det har hjälpt mycket.”

”Hoppas att information om den här kursen når ut till alla som tycker att det är jobbigt att tala inför andra. Här får man definitivt möjligheter att bli tryggare i den situationen.”