Om du blir sjuk

Här hittar du information om vart du ska vända dig om du behöver komma i kontakt med sjukvården. Tänk på att anmäla sjukdom till försäkringskassan eftersom det kan påverka ditt studiemedel.

Råd om vård

Du kan kontakta vården och tandvården genom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa direkt till en vårdcentral eller folktandvårdsklinik. Besök 1177.se eller ring 1177 om du vill ha rådgivning.

Om du blir sjuk och behöver komma i kontakt med läkare ska du ringa din vårdcentral. Om vårdcentralen är stängd blir du automatiskt kopplad till 1177 Vårdguiden, där du kan få rådgivning om sjukvård. Om du är osäker på vilken vårdcentral du tillhör kan du ringa till Vårdvalsservice på telefon 021-17 44 44 (Västerås) eller Hälsoval Sörmland 016-10 34 44 (Eskilstuna). Du väljer själv vilken vårdcentral du vill gå till och du kan göra ett nytt val när du vill. Kontaktinformation för de olika vårdcentralerna hittar du på 1177.se. På vårdcentralen kan du förutom att träffa läkare få kontakt med distriktssköterska, barnmorska och kurator eller psykolog.

Om du blir sjuk eller skadar dig under kvällar och helger när vårdcentralen inte är öppen kan du vända dig till Jourmottagningen med besvär som inte kan vänta till nästa vardag.

Jourmottagningen i Västerås ligger i anslutning till akutmottagningen på sjukhusområdet i Västerås (ingång 36). Du behöver inte ringa i förväg för att boka tid. Jourmottagningens öppettider är Mån-fre 15–23, Lör-sön 09–23.

I Eskilstuna kan du vända dig till primärvårdsjouren på Kungsgatan 39 i Eskilstuna. Öppettider lör-sön 08-21.
Du kan boka tid via tel: 1177.

Anmäl till försäkringskassan

Om du blir sjuk är det viktigt att du talar om det, eftersom det kan påverka ditt studiemedel.

Ring till försäkringskassan, det är de som rapporterar in till CSN. De första veckorna kan du sjukskriva dig själv, men är du sjuk mer än två veckor kräver CSN ett läkarintyg. Studiemedelsveckorna från CSN är begränsade, sjukanmäl dig därför redan första dagen, så förhindrar du att veckor går förlorade.

De veckor du inte kan studera räknas inte in i det begränsade antalet veckor som du är berättigad till studiemedel. De poäng som du eventuellt missar på grund av att du är sjuk räknas inte heller med när CSN prövar om framtida studiemedel, förutsatt att din studiemedelsansökan kommit till CSN innan första sjukdagen. Om du på grund av sjukdom är borta längre än 30 dagar kan lånedelen skrivas av. De pengar du får från och med dag 31 behöver du alltså inte betala tillbaka. Om du inte har kunnat studera på 90 dagar i rad kommer försäkringskassan att utreda om det går att förkorta sjukdomstiden.

Studerar du utomlands ska du vända dig direkt till CSN.

Nummer till försäkringskassans servicetelefon: 020-524 524

Länkar:

Försäkringskassan

CSN

Personskadeförsäkring för studenter

Som student är du försäkrad mot olycksfall under skoltid samt för resor mellan din bostad och den plats där du studerar. Ibland kan försäkringen även omfatta sjukdom på grund av smitta, till exempel om du smittas av ett ämne i ett laboratorium eller liknande. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd.

Mer information hittar du på Kammarkollegiets webb om studentförsäkringar

Information om studentförsäkringar

Om du har frågor, eller vill komma i kontakt med kammarkollegiets avdelning för försäkring och skadeanmälan kan du ringa vardagar 8.00-16.30 på telefon
054-22 12 00

Hemförsäkring för studenter

Tänk på att du som student också bör ha ytterligare försäkring, då studentförsäkringen endast täcker in olycksfall under skoltid och resor till campus.

De flesta försäkringsbolag har speciella erbjudanden med rabatterat pris till studenter.Kontakta olika försäkringsbolag för att få information om aktuella erbjudanden.