Boka en föreläsning

Studenthälsan erbjuder föreläsningar på olika teman. Du som är student kan höra av dig till oss om du vill att vi kommer ut till din linjeförening eller till annan studentförening. Vill du att vi kommer till ditt program/kurs – be din kursansvarige kontakta oss.

Sluta skjuta upp

Har du svårt att organisera dina studier? Prioriterar du andra saker före dina studier eller tar du tag i studieuppgifter i sista minuten? På sikt kan uppskjutarbeteende leda till psykisk ohälsa och en del studenter tvingas även avbryta sina studier. Under den här föreläsningen tar vi upp vad uppskjutarbeteende kan bero på och hur man kan ta sig ur det.

Vägar ut ur studiestressen

Har du svårt att koncentrera dig och att komma ihåg saker? Det kan vara symtom på stress. Under den här föreläsningen berör vi vad stress är, hur man kan förhålla sig till sin stress och vikten av att få till en regelbunden återhämtning i sin vardag.

Våga tala

Har du svårt att klara av muntliga redovisningar? Blir du så nervös att du undviker att komma till
seminarier? Att tala inför andra är en av våra vanligaste rädslor. För en del studenter blir denna rädsla ett hinder i deras studier. Den här föreläsningen tar upp vad talängslan/talrädsla egentligen är, vad den kan bero på och hur man kan förhålla sig till den.

Hur funkar gruppen?

Har ni grupparbeten på ditt program? Förekommer det konflikter i grupperna som är svåra att hantera? Den här föreläsningen berör grupprocesser, vad som stärker en grupp, hur vi kommunicerar med varandra och hur man kan agera vid konflikter.

Sov bättre

Är du ofta trött? Har du svårt att somna eller skjuter du på dygnet? Sömn är en viktig pusselbit för att må bra och klara av sina studier men många studenter har svårt att få till goda sömnvanor. Den här föreläsningen tar upp vikten av en god sömn och hur man kan skapa förutsättningar till en bättre sömn.

När perfekt inte duger

Blir du aldrig nöjd med vad du presterar? Ställer du orimliga krav på dig själv? Den här föreläsningen berör vad perfektionism är, konsekvenser och enklare tips till förändring.

Likabehandling

Hur är bemötandet i er klass? Känner sig alla inkluderade? Är ni befriade från diskriminering? Under det här passet går studentombudsmannen igenom diskrimineringsgrunderna och pratar om hur diskriminering kan hanteras och undvikas