Samtal

På studenthälsan kan du boka in kostnadsfria samtal hos någon av våra kuratorer. Samtalen är vanligen 45-60 min långa.

Stödjande samtal

Samtalen kan handla om hur du känner dig, att du är nedstämd, orolig eller har ångest. De kan också handla om olika studiesvårigheter, stress och prestationskrav. Studenter söker även för livskriser och relationsproblem. Ibland visar det sig att du kan få bättre hjälp på annat håll och då hjälper vi dig vidare till rätt instans i samhället.

Hälso- och livsstilssamtal

I ett hälsosamtal utforskar vi tillsammans hur du mår genom att titta närmare på dina levnadsvanor som exempelvis sömn, mat, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Du kan få möjlighet att göra en livsstilsprofil samt konditionstest . Vi pratar om det du själv undrar över när det gäller din hälsa och hur det kan påverka din studiesituation.

Krisstöd

Vi erbjuder stöd i krissituationer vid allvarlig händelse som exempelvis dödsfall eller olyckshändelse som drabbar en enskild student eller en hel studentgrupp. Du kan få stöd i det akuta skedet samt uppföljande samtal.

Skypesamtal

För dig som studerar vid campus Södertälje och campus Nyköping finns möjlighet att boka samtal via Skype.

Boka tid

Nybesök
För ett första besök kan du själv hitta och boka en tid som passar dig via TimeCenter.

Boka tid

Vid frågor och återbesök
Mejla oss via adressen  studenthalsan@mdh.se .

Du kan också ringa och lämna ett meddelande på vår telefonsvarare.
Tel: 021-10 73 80. Tala in ett meddelande så kontaktar vi dig,